Rie Jespersens formål og værdier
Isbryder Rie Jespersens formål og værdier
lukke lyset ind Rie Jespersens formål og værdier
bryde bølgerne og bane en ny vej sammen Rie Jespersens formål og værdier

Mit sjælsformål er at bringe Lyset ind på Jorden i samarbejde med de mange andre inkarnerede lysarbejdere og de åndelige hjælpere.

Uanset hvilken form mit arbejde tager, så er det overordnede formål at hjælpe Lyset med at vende tilbage på Jorden. Jeg gør dette ved at sprede håb, oplysning og kærlighed gennem mine møder med mennesker, mine behandlinger, min undervisning og mit energiarbejde.

Jeg tror på, at mennesker selv bærer nøglen til deres egen helbredelse. Ved at nå nye erkendelser og dybere selvindsigt, kan vi forløse traumer og blokeringer og genoprette vores indre balance, hvilket fører til trivsel og harmoni på alle planer. I mit arbejde som terapeut, guider jeg dig, så du selv kan finde dine egne svar og opnå varig forløsning af dine traumer og blokeringer.

Uanset om jeg behandler, underviser eller laver energiarbejde, så sigter jeg efter at nå så dybt ind som muligt, så enhver problematik bliver forløst i sin inderste essens og dermed ikke vender tilbage. Jeg ser dette som essentielt at arbejde på denne måde frem for at lave symptomdæmpende behandling, hvor man risikerer, at et problem vender tilbage med større styrke, fordi den bagvedliggende årsag ikke er erkendt.

Det er ikke meningen, at du skal være afhængig af mig som behandler. Jeg sigter efter at hjælpe dig med at blive så selvstændig som muligt, så du selv kan finde dine egne løsninger. Mit formål er at styrke din trivsel og guide dig til at blive den bedste version af dig selv.

I min verden hænger de fysiske, psykiske og energetiske planer sammen. Alle lag påvirker hinanden. Derfor er det vigtigt at have respekt og øje for alle lagenes harmoni. Dette er for mig at arbejde holistisk.

Etikken er i højsædet i alt, hvad jeg laver. Jeg er meget bevidst om mit ansvar og stræber altid efter at blive endnu bedre til mit fag.

Mit arbejde foregår i tæt samarbejde med de åndelige guider, engle og mestre i Det Guidede Felt. På den måde sikrer jeg, at min indsats er i tråd med det højeste fælles gode.